Fiscal

Fiscal

Într-un mediu de afaceri în continuă evoluție, dar cu un grad de volatilitate legislativă, asigurarea unui tratament fiscal corect și clar al diferitelor spețe care apar în mod curent în activitatea economică poate aduce un grad sporit de stabilitate și siguranță financiară.

 

  1. ÎNTOCMIRE ŞI DEPUNERE DECLARAŢII FISCALE:

100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat : impozit microîntreprindere, impozit pe profit , impozit pe dividend, etc
300 Decont de taxă pe valoarea adăugată
394 Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
390 Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare
205 Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit
101 Declarație privind impozitul pe profit
010 / 710 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică

2. Înregistrare utilizare Semnătură Electronică depunere declarații fiscale online;

3. Inregistrare in spatiul virtual;

4. Achizitie Registrul Unic de control;

5. Inregistrare in scopuri de TVA optional sau prin depasire de plafon;

6. Emitere certificate atestare fiscal;

7. Emitere certificate DITL;

8. Emitere fisa pe platitor;

9. Reglare fisa pe platitor;

Contact

  • Bulevardul Lacul Tei 1-3
    Etaj 5, Birou 500
  • 0724740274
  • office@ibconsulting.ro
    alina@ibconsulting.ro